Portret z baśni

Aby cieszył oczy i cieszył duszę.