Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Moje odkrycie | My uncovery-discovery

Moje odkrycie | My uncovery-discovery
20/04/2015 Aya

Moje odkrycie | My uncovery-discovery

Zdecydowałam się odkryć i pokazać w zupełnie innej odsłonie. Nieoczekiwanej, odważniejszej, niż dotąd.

Czasem zdarzają się niezwykłe chwile, które nagle zmieniają naszą percepcję i powodują, że to co wydawało się trudne, staje się łatwiejsze. W zeszłym roku dzięki fotografii oraz zbiegowi zdarzeń przeżyłam taką chwilę, a kobieta na poniższych zdjęciach stała się moim największym odkryciem.

This is it – I decided to uncover and present myself differently. Maybe quite unexpected and a bit more boldly than usual.

Some events tend to change our perception unexpectedly. Things we considered difficult suddenly appear to be easier. Last year, owing to photography and a confluence of events, I experienced one of such moments and a woman on pictures beneath became my true discovery.

Zdjęcia | Photographs: Patryk Kizny

Wcześniej nie dostrzegałam siebie takiej. Czy to na pewno jestem ja? A jeśli tak? W takim momencie w głowie coś przeskakuje w inne tryby.

Gdy fotografuję, gdy patrzę przez obiektyw na innych, czuję się szczęśliwa – tak było zawsze. Jednak gdy tylko aparat zwracał się na mnie, starałam się zniknąć, wyparować, gdyż czułam się niepewnie. Przed oczami miałam zasłonę utartych przekonań na swój temat. Przekonań, których nie weryfikowałam. W umyśle rozgościło się budowane przez wiele lat wyobrażenie o sobie. Aż nagle stało się oczywiste, jak niewiele miało ono wspólnego ze mną.

Dziś patrzę w lustro i nie odwracam już pośpiesznie wzroku. To tak, jakby zmieniło się moje odbicie. Nic bardziej mylnego – zmieniło się tylko moje postrzeganie. Dziś chcę dowiedzieć się więcej o kobiecie, którą po raz pierwszy dostrzegłam na tych zdjęciach. Chcę dowiedzieć się więcej o sobie.

Zrobiłam pierwszy krok i teraz mam przed sobą wszechświat do odkrycia. Ty być może także. Zabieram Cię więc w podróż.

I did not see myself this way ever before. Is it really me? What if it is true? In a moment like this something clicks in the mind.

When I photograph, when I look at others through the lens, I’m truly happy – it always felt this way. Yet, as soon as the camera turned my way I tried to disappear, vanish since I did not feel confident. I saw myself through a veil of beliefs about self. Beliefs built in my mind throughout the years. And I did not even try to verify them. Suddenly, I realized how false this self-image was.

Today I look in a mirror and I don’t turn away hastily. It almost seems like my reflection changed. No, it did not change at all. It’s only my perception that changed. I want to find out more about the woman, whom I discovered on these photographs. I want to find out more about myself.

I made the first step and now I have a world to discover. You might have it as well. Let me take you on a journey.

1 Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*