Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Jak zdjęcia mogą zniekształcać Twój wizerunek | How photos may distort your image

Jak zdjęcia mogą zniekształcać Twój wizerunek | How photos may distort your image
12/06/2015 Aya

Jak zdjęcia mogą zniekształcać Twój wizerunek | How photos may distort your image

Łatwo jest zrobić zdjęcie. Wystarczy dowolne urządzenie z aparatem, ostrość ustawi się automatycznie, pstryk i gotowe. Zdjęcie można zrobić bardzo szybko i równie szybko można je opublikować.

Skoro proces jest błyskawiczny, to czy zastanawiasz się nad kompozycją kadru? Nad światłem? Nad głębią ostrości? Nad zniekształceniami, które nasz aparat spowoduje odwzorowując trójwymiarową przestrzeń w dwóch wymiarach? Nad ustawieniem osób w kadrze? Może wystarczy, że wszyscy mają otwarte oczy i zdjęcie uznajesz za udane?

To tylko część czynników, które należało by uwzględnić. Na ich okiełznanie potrzebny jest czas i skupienie, a także współpraca po obu stronach aparatu, czyli – w dzisiejszych czasach – prawdziwy fotograficzny luksus.

Zróbmy szybką analizę na moim przykładzie. Poniżej dość przypadkowe zdjęcia, do których nawet nie zdążyłam się ustawić. Tak to wychodzi w pośpiechu, bez pełnej kontroli nad zdjęciem.

Taking pictures is easy. Any device with a camera will do. Autofocus will work for you, click and done. One can take a picture very quickly and publish it just as quickly.

Since the process is so fast do you even think of frame composition? Of light? Of depth of field? Of distortions which will occur while the camera projects three-dimensional space into two dimensions? Of posing people in the frame? Or maybe it’s good enough if everyone has their eyes open and you qualify the photo as successful?

These are only some of the factors to be taken into consideration. To master them you need time and dedication and additionally – cooperation on both sides of the camera – a true photographic luxury nowadays.

Let’s analyze it quickly using my example. Beneath you’ll see some rather accidental pictures for which I even didn’t managed to pose. This is how it looks like when in a hurry, without full control over the picture.

Pomijam światło, kadrowanie czy jakość zdjęć. Skupmy się na proporcjach. Na dwóch pierwszych zdjęciach jestem ustawiona na wprost bez wyraźnego przeniesienia ciężaru ciała, łopatki do przodu, przez co sylwetka wygląda mało subtelnie. Na trzecim zdjęciu ciało jest nieco skręcone, lecz ręce i kolana są wysunięte do przodu, przez co głowa wychodzi nieproporcjonalnie mała w stosunku do reszty ciała. Na czwartym zdjęciu podbródek jest uniesiony do góry, co powoduje niekorzystny skrót perspektywiczny twarzy, więc wydaje się ona szersza.

I jeszcze parę szybkich zdjęć – tym razem próbowałam pozować. Czy widać różnicę?

Let’s ignore light, framing and picture quality for a moment. Take a look at proportions. On the two first pictures I’m standing frontally to the camera without shifting my body weight and my shoulders are put slightly forward, which doesn’t look subtle at all. On the third picture my body is a bit twisted but hands and knees are put forward, which makes my head look out of proportion comparing to the rest of the body. On the fourth picture my chin is raised up and therefore foreshortening makes my face seem wider.

Beneath a few more quickly taken pictures – this time I tried to pose. Do you see the difference?

Porównujmy dalej – zdjęcia z tego samego okresu czasu zrobione z rozmysłem i przy współpracy po obu stronach aparatu.

Let’s keep on comparing with photographs from the same period of time, this time taken deliberately and in cooperation on both sides of the camera.

Zdjęcia | Photography: Patryk Kizny

Przyjrzyjmy się proporcjom sylwetki oraz twarzy. Zobacz o ile większe wydają się być oczy. Nie jest to zasługa makijażu, gdyż na wszystkich zdjęciach jest on równie delikatny. Zwróć też uwagę, że pomimo kilku warstw odzieży, które mam na sobie, udało się uniknąć wcześniej opisanych zniekształceń proporcji ciała. Do tego doszła przemyślana kompozycja kadru, wykorzystanie zastanego światła, piękny kolor, odpowiednio dobrana głębia ostrości. Efekt każdy oceni samodzielnie.

Take a look at face and body proportions. Do you notice that the eyes appear bigger? It’s not due to the makeup since it is equally minimalistic on all the pictures. Despite of few layers of clothing I have on, we managed to avoid distortions of body proportions. Deliberate frame composition, use of light, beautiful color, properly chosen field of depth are of additional value. I’m sure you’re able to appreciate the result.

Zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów. Nasze zdjęcia wysyłają innym komunikat o nas. Dla mnie jednak bardziej istotne jest to, co te zdjęcia mówią nam samym. Co układa się w naszych głowach, skoro na co dzień zazwyczaj oglądamy swój zniekształcony, przypadkowy wizerunek?

A picture is worth a thousand words. Our pictures convey a message of ourselves to other people. Yet for me, it is even more import what kind of message these pictures convey to ourselves. What picture do we create in our minds when confronted with rather distorted and accidental own image on a daily basis?

Które z Twoich zdjęć zaznały fotograficznego luksusu przemyślanej kompozycji i światła, odpowiednio dobranych ustawień i współpracy po obu stronach aparatu? Jaki to będzie procent spośród wszystkich zdjęć z Tobą w kadrze? Niewielki, prawda?

Which ones of your photos experienced the luxury of thoughtful composition and light, proper settings and cooperation on both sides of the camera? What percentage is it out of all the pictures with you in a frame? A small one, right?

4 Comments

 1. Klau 4 years ago

  Zbyt często słyszymy – szczególnie kobiety, które mówią, że zdjęć nie lubią, żeby im nie robić bo są niefotogeniczne. Okazuje się, że wystarczy odrobina wiedzy i dobrych chęci a każdemu można zrobić naprawdę dobre zdjęcie! Musi być tylko wola obu stron.
  Zatem do dzieła! 🙂

  • Author
   Aya 4 years ago

   Bingo, Klau! Bycie fotogenicznym to w dużej mierze świadomość i stosowanie zasad, które pozwalają wyglądać przed obiektywem równie dobrze, jak w rzeczywistości, jeśli nie lepiej! Tak jak piszesz, konieczna jest wola obu stron, gdyż tylko taka współpraca pozwoli uniknąć błędów, w wyniku których niepotrzebnie popadamy w kompleksy.
   Dziękuję za ten komentarz!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*