Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Jak odkrywać siebie? Aktorstwo | How to self-discover? Acting

Jak odkrywać siebie? Aktorstwo | How to self-discover? Acting
29/07/2015 Aya

Jak odkrywać siebie? Aktorstwo. | How to self-discover? Acting.

Wcześniej wspomniałam o doświadczeniu odkrywania siebie, a także o odkryciach płynących dla mnie z tańca. Dzisiaj chcę przyjrzeć się innej drodze do głębszego poznawania swojego Ja – aktorstwu.

Przedstawiam Wam Lenę, która, jako świetna instruktorka tańca jazzowego, przyczyniła się do wielu moich tanecznych odkryć. Pretekstem do poruszenia tematu aktorstwa była premiera spektaklu “Nowy porządek świata” na wrocławskim wydziale PWST, w którym Lena zagrała jedną z ról. Oto co opowiedziała mi później o rzeczonych odkryciach.

I already mentioned my experience with self-discovering as well as with discovering myself through dancing. Now, let’s have a look at another path leading to discovering your Self – acting.

Meet Lena who, as a great jazz dance instructor, significantly contributed to many of my dance-related discoveries. Recently, I watched her starring in the “New order of the World” spectacle at the PWST National Academy of Theatre Arts in Wrocław. Here is what she told me afterwards about her own discoveries.

Lena tuż po spektaklu. | Lena right after the show.

Przygoda z aktorstwem zaczęła się dla mnie dosyć późno, bo dopiero w liceum, w czasie, kiedy bardziej świadomie zaczęłam myśleć o swoim ciele, uczuciach i jak one na siebie oddziałują. Wtedy nie przypuszczałam, że mam w sobie takie nagromadzenie różnych temperamentów, osobowości.

W teatrze pociągało mnie właśnie to, że nie muszę być zawsze “grzeczną Helenką”. Mogę być zła, brzydka, infantylna, uwodzicielska i to bez żadnych konsekwencji.

Dzięki aktorstwu poznaję też ukryte strony swojej osobowości, które z jakichś powodów kiedyś zostały przeze mnie, może pod wpływem otoczenia, wyparte.

My adventure with acting began quite late – during my high school years. I have started noticing my body and my feelings more consciously and I have started realizing how they interact. Back then, I have had no idea about all the different temperaments and personalities built up within myself.

Theatre arts attracted me since they provided the opportunity for expanding beyond my usual state of being “a polite Helena”. I may be bad, ugly, infantile, seductive – with no aftereffects at all.

By acting I get to know the hidden side of my personality as well. The one which I must have superseded for some reason, maybe being influenced by people around me.

Aktorstwo pozwala mi lepiej zrozumieć siebie, a także ludzi, którzy mnie otaczają. A w konsekwencji pozwala być wiarygodną na scenie i przekazywać swoje refleksje widzowi.

For me acting allows for better understanding of myself as well as of people around. Consequently, I’m credible while on stage and I’m able to transfer my thoughts to the audience.

Lena wspomniała o wypartej stronie swojej osobowości oraz o oczekiwaniach otoczenia w stosunku do niej samej, z których to oczekiwań może się uwolnić dzięki rolom teatralnym. Zbiega się to z moim odkryciem, że miałam w głowie utarte i nie weryfikowane przekonania na własny temat. A przecież mogę je w dowolnym momencie zweryfikować i spróbować, co się będzie działo, jak wyjdę poza nie. Lena korzysta z możliwości wcielania się w różne role, komuś innemu może w tym pomóc spojrzenie na siebie z innej perspektywy.

Lena mentioned the superseded side of her personality and others’ expectations towards her, which she escapes from by acting. It coincides with my own discoveries. I have had a set of solid beliefs about self. I had not tried to verify them until I realized that at any given moment I may check them and find out what’s beyond. Lena uses the possibility of embodying different roles for that. Someone else might find looking at self from other perspective being the groundbreaking experience.

A co Tobie pozwala odkrywać siebie? Może też wcielasz się w różne role i masz inne spostrzeżenia? Jeśli czujesz się zainspirowana, podziel się tym z nami w komentarzu poniżej.

How about your way of discovering yourself? If you’re practicing acting as well, do you agree or disagree? If you feel inspired, please share it with us in the comments beneath.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*